Τι είναι η Προώθηση Ιστοσελίδων (SEO)

Προώθηση, ή αλλιώς SEO (Search Engine Optimization) είναι το στάδιο που ακολουθείται, μετά την κατασκευή ιστοσελίδων. Είναι τεχνικές που ακολουθούνται ώστε να αυξήσει μια ιστοσελίδα την επισκεψιμότητά της. Η προώθηση γίνεται σε κάθε είδους ιστοσελίδας, όπως eshop, blog, προκειμένου να αυξηθούν παράλληλα με την επισκεψιμότητα και οι πωλήσεις.

Μια ιστοσελίδα αποτελεί τη διαδικτυακή βιτρίνα μιας επιχείρησης που θέλει να πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Για να καταφέρει, όμως, να επιτύχει το σκοπό της πρέπει να έχει επισκεψιμότητα. Εδώ έρχεται να εκπληρώσει αυτό το σκοπό η προώθηση. Με την προώθηση ιστοσελίδων, γίνεται προσπάθεια κατάταξής τους στην 1η σελίδα της Google.

Όσο πιο ψηλά στα αποτελέσματα της Google βρίσκεται μια ιστοσελίδα, τόσο πιο αξιόπιστη θεωρείται από τους επισκέπτες. Έτσι, χρησιμοποιώντας σωστές SEO στρατηγικές, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ανέλθει η ιστοσελίδα σας ψηλά στις κατατάξεις των οργανικών αποτελεσμάτων της Google.

SEO τι είναι nickweb