Προώθηση, ή αλλιώς SEO (Search Engine Optimization) είναι το στάδιο που ακολουθείται, μετά την κατασκευή ιστοσελίδων. Είναι τεχνικές που ακολουθούνται ώστε να αυξήσει μια ιστοσελίδα την επισκεψιμότητά της. Η προώθηση γίνεται…

Κάθε χρόνο παρατηρούμε αλλαγές στο web design κάθε ιστοσελίδας, που σέβεται τον εαυτό της. Οι αλλαγές προκύπτουν είτε λόγω αλλαγής της τρέχουσας αισθητικής είτε εξαιτίας των καινούριων αναγκών των συσκευών που χρησιμοποιούνται.