Κάθε χρόνο παρατηρούμε αλλαγές στο web design κάθε ιστοσελίδας, που σέβεται τον εαυτό της. Οι αλλαγές προκύπτουν είτε λόγω αλλαγής της τρέχουσας αισθητικής είτε εξαιτίας των καινούριων αναγκών των συσκευών που χρησιμοποιούνται.